Ontwerp

Je wilt duurzaam wonen. Maar waar te beginnen? Wij helpen jou. We bekijken samen jouw (toekomstige) woonsituatie en bepalen jouw eisen en wensen. Daarmee maken we een systematisch plan en stellen we vast welke energiebesparende maatregelen jij nodig hebt. 

Analyse

De plannen worden in kaart gebracht voor de woning in combinatie met de installaties voor verwarming, koeling, tapwater, ventilatie en energieopwekking. Informatie die wordt verzameld en geanalyseerd omvat bouwtekeningen, berekeningen en het pakket met eisen en wensen. We creëren een duidelijk beeld betreffende de energie en comfort behoeften.

Methodisch Ontwerpen

Met een gestructureerde aanpak worden de verschillende opties op een rij gezet voor elk van de installaties. Hieruit komen twee concepten voort. Vervolgens kunnen wij deze concepten toetsen op bijvoorbeeld investering en exploitatie. Ook kan dit uitgebreid door bijvoorbeeld ook te toetsen op functionele en milieutechnische aspecten (optioneel).

Wanneer er een concept is gekozen, wordt deze uitgewerkt in concrete installaties (energiebesparende maatregelen) op het gebied van verwarming, koeling, tapwater, ventilatie en energie opwekking. Optioneel kunnen aanvullende systemen worden meegenomen.  Het concept kan vervolgens worden getoetst in een EPC en Milieu Prestatie Berekening.

Aanvullende systemen voor energiebesparende maatregelen:

  • Verlichting
  • Grijs- en zwart watersysteem
  • Helofytenfilter
  • Waterzuivering
  • Smart home systemen

Energiebesparende maatregelen? wil je duurzaam wonen? Wij helpen je. Jouw woonsituatie, jouw eisen en wensen daarmee maken wij een plan!

Vervolgstappen

Offerte

Wanneer het concept matcht met zowel de eisen en wensen van de bewoners als de woning zelf, kunnen we een offerte voor jou opstellen.

Uitvoering

De uitvoering gaat in overleg met de opdrachtgever, architect en aannemer. Wij vinden een goede communicatie en planning van groot belang. Vervolgens kunnen wij overgaan tot de aangeboden E- en W-installaties. De kosten voor de Analyse en Methodisch Ontwerpen worden na de overgang van installatie in mindering gebracht.

Monitoring & optimalisatie

Wij zoeken met jou graag het optimum tussen energiezuinig en comfortabel. Dat vergt aandacht. Daarom blijven wij graag betrokken om voor jou een zo comfortabel mogelijk binnenklimaat te creëren. Goed voor jouw portemonnee en goed voor het klimaat.